จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการแก้ปัญหาทางเกษตรครบวงจรในจุดเดียว - ไทยเสรีนิวส์
จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการแก้ปัญหาทางเกษตรครบวงจรในจุดเดียว

จ.นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการแก้ปัญหาทางเกษตรครบวงจรในจุดเดียว

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ออกให้บริการเกษตรกรแบบครบวงจรในจุดเดียว

เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างทันท่วงที รวมถึงเกษตรกรทั่วไปได้รับความรู้ทาสงด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งด้านพืช ดิน น้ำ สัตว์ การประมง การส่งเสริมการเกษตรและด้านอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเกษตรของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งทำให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการเกษตรและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจึงเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่ทุกคนจะเข้ารับบริการถ่ายทอดความรู้ ผ่านทางคลินิกด้านการเกษตร 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช ซึ่งให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกพืช คลินิกดินที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและแจกสารปรับปรุงบำรุงดิน คลินิกปศุสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนและหมันสัตว์ คลินิกประมง สาธิตการผลิตอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงและดูแลปลา คลินิกบัญชี สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน คลินิกชลประทาน ให้คำปรึกษาด้านการจัดการแหล่งน้ำ คลินิกสหกรณ์ ให้คำแนะนำในการรวมกลุ่มสหกรณ์และการแปรรูปผลผลิตจากข้าว คลินิก ส.ป.ก. ให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายการจัดรูปที่ดิน

คลินิกยางพาราให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา คลินิกแก้จน ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน คลินิกข้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าว คลินิกขยายพันธุ์พืช แจกพันธุ์พืชประเภทเนื้อเยื่อ เช่น กล้วยและพืชผักทั่วไป คลินิกหม่อนไหม ถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงหมอนไหมและการแปรรูปผลผลิตจากหม่อน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer อำเภอนาหว้า ในราคาที่เป็นกันเองเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรผู้ผลิตให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สุเทพ หันจรัส ผขส.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเปราะ ร.13 พัน.1 ได้ใจซื้อโดยตรงถึงสวนผัก
จ.อุบล สั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง หลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 9 ราย เป็นวัยรุ่นไปเที่ยว Club จาก กทม. และเชียงใหม่
”เฉลิมชัย” สั่งกรมประมง เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม
‘นครพนม’ สั่งปิดหมู่บ้าน โรงเรียน RE X-ray ผู้มาจาก พท. เสี่ยง ต้องตรวจ-กักตัว หลังพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย
สาธารณสุข ดงหลวง คัดกรองเข้ม ปปช. ผู้สื่อข่าว และยูทูปเปอร์ จาก ตจว. เข้าบ้านกกกอก (ชมคลิป)
ปิดตลาดใหม่ชลบุรีหลังพบผู้ติดเชื้อ 14 คน พ่อค้าแม่ค้าร่วมพันคนเข้ารับการตรวจ ยันห้ามนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย (ชมคลิป)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000