องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิโรภาส วัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย - ไทยเสรีนิวส์
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิโรภาส วัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิโรภาส วัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย

วันที่ 3 ส.ค.65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูอมรธรรมโมภาส (ชม) เป็นพระราชมงคลวชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย

พระราชมงคลวชิโรภาส บวชเณรเมื่ออายุ 13 ปี ประจำอยู่วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และได้ญัตติเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 21 ปี มีพระครูมงคลการโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ 44 ปี ได้ลาสิกขาไปครองเรือน และได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2509 ที่ประจำที่วัดศรีสังค์ อำเภอเมืองหนองคาย

ปัจจุบัน พระราชมงคลวชิโรภาส อายุ 107 ปี พรรษา 58 เป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นพระนักปฏิบัติ เคร่งครัดในศาสนกิจ เพื่อเผยแผ่ธรรมมะแก่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน สนับสนุนหน่วยราชการ และส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์

โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา จังหวัดหนองคาย
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

"หลวงพ่อพุฒ" เชิญร่วมพิธีไหว้ครูบูชาคุณ "หลวงปู่สรวง" ระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ที่ได้ดลบันดาลให้มีโชคลาภ (มีคลิป)
สมาคมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สภ.เขมราฐ (มีคลิป)
ชาวเอราวัณ ตากฝนลุยโคลน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่อลังการ หลังว่างเว้นมา 2 ปี
ชาวนครพนม ร่วมทอผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา
มารีวิทยาปราจีน เปิด “STEM Education” - Project Approach & Project based learning-SEASON VI
ศอ.บต. หนุน วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 44 และ43 เพื่อยกระดับการศึกษาจชต. เยาวชนอ่านออกเขียนได้เพิ่...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000