นาวิกโยธิน ร่วมกับ สตรีวัดระฆัง ถวายเทียนพรรษา วัดระฆังโฆสิตาราม - ไทยเสรีนิวส์
นาวิกโยธิน ร่วมกับ สตรีวัดระฆัง ถวายเทียนพรรษา วัดระฆังโฆสิตาราม

นาวิกโยธิน ร่วมกับ สตรีวัดระฆัง ถวายเทียนพรรษา วัดระฆังโฆสิตาราม


พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล จำนวน 150 นาย ร่วมกับนางสาว วิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.

เพื่อสืบทอดโบราณประเพณี ที่ทำมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านจะได้จุดบูชา ต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง

ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ และหากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000