หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่าศรีสะเกษ นำปลูกป่าติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เฉลิมพระเกียรติ และสร้างพื้นที่สีเขียว - ไทยเสรีนิวส์
หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่าศรีสะเกษ นำปลูกป่าติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เฉลิมพระเกียรติ และสร้างพื้นที่สีเขียว

หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่าศรีสะเกษ นำจิตอาสากว่า 1,000 คน ปลูกป่าติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 ที่ฐานปฏิบัติการพลาญรถเขียว ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง รอง.ผบ.ฉก.3 กกล.สุรนารี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายสาธิต พันธุมาศ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์

โดยได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของใช้จำเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย ซึ่งหลวงพ่อพุฒ วายาโม ได้นำเอาข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มบายตึ๊กเจีย ไปร่วมมอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้งได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชค ซึ่งมีความเข้มขลังมาก ไปมอบให้กับกำลังพลทุกนายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยหลวงพ่อพุฒ วายาโม และคณะ ได้เดินทางไปที่บริเวณปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชาประมาณ 1 กม. เพื่อเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยั่งยืน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ปล่อยไก่ป่า 10 ตัว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 5,000 ต้น และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมี หน.ส่วนราชการในสังกัด อ.ภูสิงห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ชรบ. อพปร. อสม. น.ร. นศ. และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 1,000 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์และหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร สถาบันการศึกษาต่างๆและพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกัน ซึ่งเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสำคัญ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราจึงได้มีกิจกรรมจิตอาสาคือการปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสำคัญก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงและเดือนหน้าต่อเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับเรื่องป่าไว้ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีวาระสำคัญ 2 วันนี้เป็นวันมิ่งมหามงคล พี่น้องชาว อ.ภูสิงห์จึงได้จัดกิจกรรมในการร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาดูแลป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชาจึงควรเป็นสภาพป่าที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งความจริงแล้วการทำความดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตอาสานี้ เราสามารถทำความดีได้ทุกเรื่อง อะไรที่เป็นการให้ และเป็นเรื่องของส่วนรวม กิจกรรมหนึ่งที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการปลูกป่า เพราะว่าหากสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้ก็หมายถึงว่า ความอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาหา เมื่อความอุดมสมบูรณ์มา ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะตามมาด้วย เพราะฉะนั้นกิจกรรมปลูกป่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะทำความดีด้วยหัวใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ทุกภาคส่วนมาทำความดีด้วยหัวใจกัน ด้วยการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองต่างๆ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาก็ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มมามอบให้ นอกจากนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจึงได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชคมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อาตมาภาพขอฝากถึงทหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพื้นที่ของเราให้ดี และอาตมาภาพขอบุญญฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000