ประกวดการวาดและแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานฯ - ไทยเสรีนิวส์
ประกวดการวาดและแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ประกวดการวาดและแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ที่ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานการประชุมการประกวดแข่งขันการวาด และแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย, สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย, เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย, หอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์, ผู้ประกอบการ และประชาชนอำเภอด่านซ้าย เข้าร่วมประชุม

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า จังหวัดเลย ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมการประกวดแข่งขันการวาด และแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลรวม 56,000 บาท ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ จังหวัดเลย

ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีส้นแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness” โดย แสดงออกถึงอัตลักษณ์ จิตวิญญาณ และศิลปะการละเล่น ผีตาโขน ของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่พร้อมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย (Soft Power) สู่สากล รวมทั้งจะนำไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กันขาวอำเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลย (Creative Economy Development) เพื่อสร้างการยกระดับและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำหน้ากากผีตาโขน และสร้างแนวคิดการนำศิลปะร่วมสมัย และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาส่งเสริม หน้ากากผีตาโขน ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness”

รูปแบบการประกวด จัดการประกวดหน้ากากผีตาโขน 2 ประเภท การประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน อัตลักษณ์งดงาม (Beautiful Identity) การประกวดหน้ากากผีตาโขน นำผลงานที่ทำสำเร็จแล้วมาส่งผลงานเข้าประกวด ณ บูทวัฒนธรรม วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.และการประกวดแข่งขันวาดหน้ากากผีตาโขน จิตวิญญาณสร้างสรรค์ (Creative Spirit)

รูปแบบการประกวด 1.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบและนำเสนอแนวความคิดของผลงาน แสดงถึงอัตลักษณ์ของผีตาโขน 2.ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานและแข่งได้ทั้งสองประเภท 3.ผู้เข้าประกวดจะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ โดยทางกองประกวดจะเตรียมหน้ากากผีตาโขนไว้ให้เท่านั้น 4.ระยะเวลาในการแข่งขันประเภทที่ 2 ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

5.ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดของผู้ประกวดเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาใช้ และจะต้องไม่ใช้กับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่มาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อน หากมีผู้ทักท้วง หรือทราบว่าเป็นการ ลอกเลียนแบบ ถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

6.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานปกครองอำเภอด่านซ้าย สามารถนำไปใช้งานใด ๆ ได้ทุกกรณี 7.ประกาศและรับรางวัล ถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีกลางหน้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 8.ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่าน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) และจะมีพิธีมอบรางวัล ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย (งานสำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4289-1266 ในวัน และเวลาราชการ

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , , , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” พระราชทานผ้ากฐิน ทอดถวาย วัดไพรพัฒนา ศิษย์หลวงปู่สรวงแห่รวมทำบุญสม...
เยี่ยม รร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว บริหารจัดการผลผลิต "ไข่ไก่" โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
ดร.ไพโรจน์ พงศ์พิพัฒน์ ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารเจดีย์โรงเรียน ฌาปนสถานไร้มลพิษ วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) (มีคลิป)
ผู้นำ 3 ศาสนา ประกอบพิธีศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
อัญเชิญ “พระนารายณ์สี่กรทรงโค” กลับไปประดิษฐานยังวัดศรีคีรีสุวรรณาราม หลังสูญหายมากว่า 60 ปี
อดีตเลขาฯรัฐสภา นำทีมคณะจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก หน้าตักกว้าง 3 เมตร และหารือสร้างแม่พิมพ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000