ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ  “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (vertual Conference) 

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา ทั้งทางด้านอายุรศาสตร์หัวใจ ศัลยศาสตร์หัวใจ กุมารเวชศาสตร์หัวใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในหลากหลายมิติ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย ส่งผลให้การรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ภัสสะ บุญธรรม ขอนแก่น
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000