เลขาฯ นาโตเตือน สงครามในยูเครนอาจยาวนานหลายปี - ไทยเสรีนิวส์
เลขาฯ นาโตเตือน สงครามในยูเครนอาจยาวนานหลายปี

เลขาฯ นาโตเตือน สงครามในยูเครนอาจยาวนานหลายปี

เลขาธิการใหญ่นาโตเตือน สงครามในยูเครนอาจยืดเยื้อนานหลายปี ซึ่งชาติตะวันตกต้องเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป ยูเครนจึงจะมีโอกาสชนะ
ป้ายกำกับ:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000