มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี - ไทยเสรีนิวส์
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พ.ท.เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผบ.ร.13 พัน.1 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยฯ 3 ครอบครัว ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงทำให้บ้านเรือนและข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ที่บ้านป่าหวาย ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

โดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมทั้งมอบจักรยาน 3 คัน จากโครงการArmy Bike สานฝันปันสุข เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยดังกล่าว โดยมีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้


ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000