มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับ รพ.สต.หนองไผ่ - ไทยเสรีนิวส์
มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับ รพ.สต.หนองไผ่

มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับ รพ.สต.หนองไผ่

วันที่ 7 มิ.ย.65 ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ,นพ.เรืองศิลป์ เถื่อน นาดี รองประธานฯ ,รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,นางอำนวย หงษ์ชุมแพ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ,ผู้แทนโรงพยาบาลชุมแพ ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ เป็นผู้รับมอบ

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ พร้อมระบบ radiology consultant system ให้ รพ.สต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ดำเนินงาน “ตำบลหนองไผ่โมเดล” ในการตัดวงจรและจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง และเพื่อเป็น Node คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ระดับ รพ.สต.ซึ่งอนาคตการคัดกรองน่าจะอยู่ที่ รพ.สต.โดยใช้ AI ช่วยในการแปรผล ซึ่งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จำนวนเงิน 600,000 บาท และบริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ให้การสนับสนุน Work Station เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ CASCAP มูลค่า 300,000 บาท อีก 1 ชุด

สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์นี้ มีระบบเก็บข้อมูลคนไข้ภายในตัวเครื่อง และรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องข่ายของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐาน DICOM ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี มีการพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยในการแปรผลที่แม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีโอกาสหายขาดได้
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000