โออาร์ ร่วมดูแลชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ชุมชนบ้านหนองแวงใหม่ จ.ขอนแก่น - ไทยเสรีนิวส์
โออาร์ ร่วมดูแลชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ชุมชนบ้านหนองแวงใหม่ จ.ขอนแก่น

โออาร์ ร่วมดูแลชุมชน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ชุมชนบ้านหนองแวงใหม่ จ.ขอนแก่น


วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร บุญยวุฒิ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการน้ำมัน จ.ขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมพนักงาน มอบผ้าห่มกันหนาว 100 ผืน ให้กับชุมชนบ้านหนองแวงใหม่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวม 50 ครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันภัยหนาวและเป็นการดูแล ห่วงใยสังคม ชุมชน

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของโออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเป็นสร้างความเติบโตให้กับผู้คนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คลังปิโตรเลียมขอนแก่นของ โออาร์ มีหน้าที่ รับ-เก็บ-จ่ายน้ำมันและก๊าซหุงต้มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 20 จังหวัด เพื่อการจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ของ โออาร์ ไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง
ภัสสะ บุญธรรม ขอนแก่น
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000