นรข. หน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวัง การกระทำผิดตามกฎหมายตามแนวชายแดน - ไทยเสรีนิวส์
นรข. หน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวัง การกระทำผิดตามกฎหมายตามแนวชายแดน

นรข. หน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวัง การกระทำผิดตามกฎหมายตามแนวชายแดน

วันนี้เราอยู่ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังป้องกัน การกระทำผิดตามกฎหมายตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด และปัญหาการลักลอบกระทำผิดอื่น ๆ เรามาดูว่าหน่วยงานดังกล่าวมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้ให้นโยบายกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ให้ดำเนินการป้องกันการกระทำความผิดทุกรูปแบบ ตามบริเวณแนวชายแดน ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไล่ลงมาตามลำแม่น้ำโขงจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นเขตรับผิดชอบ

โดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยยังมีความต้องการในการใช้แรงงานนำเข้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและทุกอย่างดีขึ้น ซึ่งงานบางอย่างแรงงานไทยไม่ทำ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการทำเรื่องเหล่านี้ให้ถูกกฎหมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดย 2 ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ประเทศไทยได้มีการปิดด่านเพราะฉะนั้นการดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาจึงมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีมาตรการผ่อนปรนเปิดประเทศ รวมถึงให้เปิดด่านชายแดนในพื้นที่ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันไวรัสโควิด และต้องขอเรียนตามตรงว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายนั้น ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ ส่งผลให้มีขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

ซึ่งในเรื่องนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้ นรข. ดำเนินการสกัดกั้นอย่างจริงจัง โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาสามารถจับได้ประมาณ 50 ครั้ง จำนวนผู้ต้องหา ทั้งผู้นำพาและแรงงานจริงๆ เกือบ 500 คน และด้วยแนวชายแดนของประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้ำโขงขวางกั้น ช่องทางธรรมชาติสามารถข้ามมาได้ตลอดแนว เฉพาะภาคอีสานก็ประมาณเกือบ 700 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นภารกิจของ นรข. ที่เป็นอยู่จึงมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยมีการเพิ่มมาตรการตรวจตรา ตรวจจับตลอดแนวลำน้ำโขง เพื่อที่จะทำให้ขบวนการลักลอบนี้ลดน้อยลงไป รวมถึงปัญหายาเสพติดและการลักลอบทำผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย

และทุกอย่างในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การลักลอบทำผิดกฎหมาย ที่มีการลักลอบข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมานั้น ขอเรียนว่าตั้งแต่ที่มารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ข่าวสารจากประชาชนมีส่วนสำคัญที่ทำให้นำไปสู่การตรวจยึดและจับกุมอย่างถูกต้องและแม่นยำ ต้องขอขอบพระคุณประชาชนพลเมืองดีที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยทาง นรข. ขอรับรองว่าผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารมานั้น จะมีการปกปิดเป็นความลับสุดยอด เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการกระทบกระเทือนอย่างเด็ดขาด

เราจะเห็นว่านี่เป็นเพียง 1 หน่วยงาน ที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างล้วนมีการบูรณาการ และถ้าเราทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข อีกไม่ช้าปัญหาเหล่านี้ก็คงจะหมดไปอย่างแน่นอน

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม รายงาน
ป้ายกำกับ:, , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000