ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลพ่อตัวอย่าง "วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก" - ไทยเสรีนิวส์
ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลพ่อตัวอย่าง “วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก”

ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลพ่อตัวอย่าง เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 ที่บริเวณทุ่งหนองกะจับ บ้านง้อ หมู่ที่ 3 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนคร ทองปัญญา นายกเทศบาล ต.น้ำคำ ได้ร่วมกันมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562 ของ ต.น้ำคำ และนำเกษตรกรหว่านปอเทืองบำรุงดิน. หลังน้ำท่วม ตามโครงการเกษตรอินทรีวิถีศรีสะเกษ

นายทินกร รินทอง ผู้ใหญ่บ้านง้อ หมู่ที่ 8 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลก ชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ชาวบ้านง้อ เทศบาล ต.น้ำคำ สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน ม.พศช. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ด้าน นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์แสงเสียง จากพระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.เจ้าอาวาส เจ้าคณะ ต.น้ำคำ เขต 2 ขนมจีน จำนวน 50 กก.จากบริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานเกษตร จ.ศรีสะเกษ เม็ดปอเทือง 100 กก. นอกจากนี้ นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ยังได้นำนักศึกษา จำนวน 20 คน นายสาคร ผมพันธ์ นักวิชาการกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000