ผบ.กร. รับเยี่ยมคำนับจาก จก.ยก.ทร. สิงคโปร์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.กร. รับเยี่ยมคำนับจาก จก.ยก.ทร. สิงคโปร์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

ผบ.กร. รับเยี่ยมคำนับจาก จก.ยก.ทร. สิงคโปร์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี Seah Poh Yeen เจ้ากรมยุทธการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมประชุม RSN-RTN Navy to Navy Staff Talks (NTNST) ระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ 4 โดยขอเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อแนะนำตัว ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การนี้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งเห็นว่าการฝึกผสม SINGSIAM ที่ได้ร่วมการฝึกมามากกว่า 40 ปี เป็นเครื่องหมายยืนยันความเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนของทั้งสองประเทศ


นอกจากนี้ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข และ พลเรือตรี Seah Poh Yeen ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองของการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการทหารเรือ อาทิ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ยานผิวน้ำไร้คนขับ (USV) และยานใต้น้ำอัตโนมัติไร้คนขับ (AUV) ซึ่งอาจมีบทบาทสำหรับการปฏิบัติการสำคัญในอนาคตต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000