จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไร ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนปลอดเชื้อ พื้นที่ปลอดภัย ห่วงใยน้องๆ ห่างไกลโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไร ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนปลอดเชื้อ พื้นที่ปลอดภัย ห่วงใยน้องๆ ห่างไกลโควิด-19

ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ร่วมกับ อำเภอลาดหลุมแก้ว อบต.ลาดหลุมแก้ว และฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสา ” โรงเรียนปลอดเชื้อ พื้นที่ปลอดภัย ห่วงใยน้องๆ ห่างไกลโควิด – 19 “

กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก นำโดย พันโท จักรภพ ชัยสุนทร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ นำกำลังพลจิตอาสา ชุด ชป.กร. ของหน่วย ร่วมกับ อำเภอลาดหลุมแก้ว, องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว, ฝ่ายปกครอง ตำบล ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี และคณะครูโรงเรียน วัดสุทธาวาส , โรงเรียนบ้านคลองขวางบน และโรงเรียนวัดบัวขวัญ

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นทองอุไร เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดล้างทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน , ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับ ครู , ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส , โรงเรียนบ้านคลองขวางบน และโรงเรียนวัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000