เกษตรขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร

เกษตรขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการฯ มีนายธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย กล่าวให้การต้อนรับ มี ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายมนัส พงษ์สมชาติ ผู้จัดการ PEA โคกโพธิ์ไชย มีหน่วยงานราชการทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมให้บริการแก่เกษตรกร

ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวน ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เข้าใจ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงการบริการ ของหน่วยงานนั้น จากนักวิชาการ ชำนาญการด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและรับทราบแก้ไขปัญหาทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ร่วมกัน อย่างถูกต้องต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการเคลื่อนที่ ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA มีความสำคัญด้านพลังงาน ก็ได้เข้าร่วมดูแลระบบกระแสไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง ไว้ให้อย่างเต็มที่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้โครงการคลินิกเคลื่อนที่ดังกล่าว อยู่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นวิธีการดำเนินงานที่สามารถให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน

สำหรับโครงการนี้เจ้าภาพหลักได้แก่ สนง.เกษตรอำเภอฯ ได้จัดโครงการฯ ขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 ที่เข้ามาให้บริการแก่เกษตรกร พื้นที่ห่างไกล มีชาวนา ชาวไร่ มารับบริการจำนวนมาก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกร และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ครั้งนี้

ทีมข่าวขอนแก่น รายงาน
ป้ายกำกับ:, , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000