มทบ.28 เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น - ไทยเสรีนิวส์
มทบ.28 เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

ข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2565

วันที่ 12 พ.ค.65 พล.ต.สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย   ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค. 65 ณ ภูพุทโธ ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

ทั้งนี้  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ได้นำกำลังพลรับฟังโอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ อำนาจ วิสารโท เจ้าอาวาสวัดป่านาโคก ฯ  เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุขสงบ ส่งผลให้กำลังพลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย
ป้ายกำกับ:, , , , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000