กฟผ.-EGCO-RATCH จับมือหนุนสภากาชาดไทย สมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท - ไทยเสรีนิวส์
กฟผ.-EGCO-RATCH จับมือหนุนสภากาชาดไทย สมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท

กฟผ.-EGCO-RATCH จับมือหนุนสภากาชาดไทย สมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) และนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ร่วมมอบเงินสมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตเร่งด่วน และการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทยรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย #กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000