หนองคาย พร้อมเปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 - ไทยเสรีนิวส์
หนองคาย พร้อมเปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1

หนองคาย พร้อมเปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางตรวจติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ ก่อนจะไฟเขียวในการเปิดด่าน จากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางผ่านเข้า-ออก

ช่วงระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.65 มีผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย มีคนไทยเดินทางเข้า-ออก 205 คน , คนลาว 506 คน, คนต่างชาติ 46 คน เนื่องจากการเดินทางยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง แม้ว่าจะมีการเปิดด่านสากลแล้วก็ตาม แต่การเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย ไปยัง สปป.ลาว ก็ยังไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปได้ จะเดินทางไปได้เฉพาะคนทำงานที่ไปทำงานในบริษัทรับรองหรือนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น

สำหรับคนลาวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องเข้าระบบไทยแลนด์พาสต์ มีเอกสารบอร์เดอร์พาส ใบรับรองวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR หรือ ATK แต่หากใครมีความประสงค์ต้องการจะตรวจ ATK จะมีค่าตรวจคน 250 บาท และไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคน

ส่วนการกรอกข้อมูลในระบบไทยแลนด์พาส ของคนลาวที่ผ่านมาพบว่าติดขัดในการกรอกข้อมูลไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำให้เกิดช่องทางหากินสำหรับเอกชนในการรับจ้างกรอกข้อมูลให้แล้วเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ ถึง 4,000 บาทต่อคน ทำให้คนลาวเดินทางเข้าไทยจำนวนน้อย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่เดินทางมาครั้งนี้ ตนได้รับทราบปัญหาทั้งหมด และจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมโดยด่วน เพื่อการพิจารณาอนุญาตเมื่อทุกฝ่ายทั้งไทยและ สปป.ลาว มีความพร้อมให้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ฤาษีลภ-ปวีณา ภาพ/ข่าว จังหวัดหนองคาย
ป้ายกำกับ:, , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000