โรคพิษสุนัขบ้า รู้เท่าทัน ป้องกันได้ - ไทยเสรีนิวส์
โรคพิษสุนัขบ้า รู้เท่าทัน ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า รู้เท่าทัน ป้องกันได้

นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีความสำคัญ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่รุนแรง คนที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องป่วยและเสียชีวิตทุกราย นอกจากนี้โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นโรคตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มี โรคพิษสุนัขบ้ากระจายอยู่ทั่วทุกแห่งของประเทศ

และด้วยน้ำพระทัยของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทย และมีพระปณิธานที่ต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยจะต้องไม่มีคนป่วยและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้มีการบูรณาการกันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการหลายภาคส่วนด้วยกัน ภายใต้ One Help 8 ยุทธศาสตร์ จึงทำให้ในรอบที่ผ่านมาโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น และเมื่อย้อนมาดูในจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 128,000 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นสุนัขและแมวจรจัด

สำหรับกิจกรรมที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันดำเนินการกับท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุข จะมีด้วยกันหลายกิจกรรม ทั้งในเรื่องของการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด เรื่องของการจัดหาวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 103 แห่ง ซึ่งในตอนนี้สามารถดำเนินการหาวัคซีนและฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลัง เร่งดำเนินการจัดหาและจัดซื้อวัคซีนอยู่ กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน ก็มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในทุก ๆ อำเภอ

ซึ่งในปีนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว 17 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับของจังหวัดนครพนมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ออกเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของการให้บริการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมก็จะมีเป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกัน โดยในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นการผ่าตัดทำหมันฟรีพร้อมกับฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วย นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังเชิงรุกด้วยการเก็บตัวอย่างจากในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 103 แห่ง ซึ่งก็ยังไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด

และในช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน เรามักจะพบว่าโรคพิษสุนัขบ้ามีการระบาดและการกระจายเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและย้ำเตือน เนื่องจากสุนัขอาจจะเกิดภาวะความเครียด อีกทั้งเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอม จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกสุนัขหรือแมวกัดได้ ดังนั้นจึงอยากฝากเตือน 3 หัวข้อหลัก ๆ ในการป้องกัน คือ ประเด็นในเรื่องการป้องกันของสัตว์อยากให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ได้นำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2-4 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งในส่วนของสถานที่ราชการ อบต. ท้องถิ่น หรือของเอกชนก็ได้ตามที่ท่านสะดวก

จากนั้นให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก ๆ  1 ปี ประเด็นต่อมาคือเรื่องการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวกัด โดยการใช้คาถา 5ย ซึ่งประกอบไปด้วย อย่าแย่สุนัขและแมวเพื่อให้เกิดความดุและความโกรธเพราะจะมากัดเราได้ อย่าไปเหยียบสุนัขและแมว อย่าไปแย่งอาหารเวลาที่สุนัขและแมวกำลังกิน อีกเรื่องคืออย่าไปแยกสุนัขและแมวที่กัดกันด้วยมือเปล่า สุดท้ายคืออย่าไปยุ่งกับสุนัขและแมวที่เราไม่ทราบประวัติเพราะสัตว์เหล่านี้ อาจจะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่เราได้

และถ้าเราป้องกันในส่วนของ 5ย แล้วยังโดนสุนัขหรือแมวกัด ก็ให้ใช้หลัก 3 มาตรการ คือ ล้างแผลให้สะอาดอย่างน้อย 10 นาที ให้น้ำผ่านแผลให้สะอาดที่สุดแล้วทาด้วยยาประเภทกลุ่มทิงเจอร์โพวิดีน มาตรการต่อมาคือการกักสุนัขและแมวเพื่อดูอาการอย่างน้อย 10 วัน และมาตรการสุดท้ายคือไปหาพบแพทย์ หรือจะใช้หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ล้างแผล กักหมา หาหมอ ก็จะทำให้ทุกคนมีความปลอดภัยได้เช่นเดียวกัน

สุเทพ หันจรัส รายงาน
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000