คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี - ไทยเสรีนิวส์
คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และ พ.อ.อภิชาติ ถนอมชาติ รองหน.คณะทำงานฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย มณฑลทหารบกที่ 18 โดยมี พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18 อ.เมือง จ.สระบุรี ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยม หน่วยสงครามพิเศษและศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรีโดยมี พล.ต.ณพล วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.นสศ.ให้การต้อนรับ

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิอชอบ รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อม โดยมียุทโธปกรณ์หรือสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย (เครื่องแต่งกาย) ติดตามประสานงานหน่วย ให้มีการจัดทำบัญชีรายละเอียดยุทโธปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะทำงานฯตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้ยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่หน่วยได้รับแจกจ่าย และสอบถามหน่วยเรื่องการฝึกร่วมกับส่วนราชการอื่นๆเช่น จังหวัด,อำเภอ,เทศบาลฯ,ศูนย์บรรเทาสาธารภัยในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์จริงสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะสรุปรายละเอียด,ปัญหา,ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อจะนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000