ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น - ไทยเสรีนิวส์
ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น

ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติให้กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565 ตลอดจนรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 เป็นการประชุมแบบผสมผสาน (hybrid) ระหว่างการประชุมในสถานที่ (onsite) และการประชุมแบบทางไกล (online)

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ กล่าวว่า เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์ด้านอายุรแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเสียสละมีความดีเด่น ด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดี จนเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ ทุกท่านที่อบรมฝึกสอนให้ได้มีในวันนี้

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ แด่อายุรแพทย์ดีเด่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ตลอดจนรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นรางวัลที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์ด้านอายุแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม

ภัสสะ บุญธรรม ขตว.ขอนแก่น
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000