“RUN FOR KING” ตั้งกองทุนการศึกษา ช่วยเด็กและเยาวชนยากจนให้มีโอกาสเข้าเรียน

“RUN FOR KING” จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับ  อบจ.หนองคาย  จัด “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน- วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน  เฉลิมพระเกียรติฯ” นำเงินรายได้ตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี  มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา 

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (ลานพญานาค)  นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการ  “สานพลังท้องถิ่นไทถวายพ่อของแผ่นดิน  เดิน – วิ่ง  มินิฮาล์ฟมาราธอน  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง  มินิฮาล์ฟมาราธอน  ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,  เพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย  จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี  มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นายยุทธนา  ศรีตะบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  ปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก  เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือยังขาดทุนทรัพย์และต้องการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ดังนั้น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด,  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ได้จัดโครงการ  “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง  มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ขึ้น  ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้  ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ  เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ  และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน  สนใจการออกกำลังกาย  เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมมากขึ้น

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น  ได้แก่  รุ่นระยะทาง 3 กิโลเมตร,  4.4 กิโลเมตร  และ 9.6 กิโลเมตร  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน  โดยแต่ละคนที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล  และได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

 

ภัทรวินทร์ ลีปาน

หนองคาย
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000