มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอโพนสวรรค์ - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอโพนสวรรค์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอโพนสวรรค์

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับ นางบุญลือ อนุญาหงส์ อายุ 79 ปี ที่อาศัยอยู่กับนายคล้าย ประกิ่ง อายุ 81 ปี สามี เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ภายหลังบ้านไม้ใต้ถุนสูง เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้เสียหายทั้งหลังมูลค่ารวมประมาณ 80,000 บาท เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบครัวผู้ประสบภัย

นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ ทรงต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผ่อนคลายความทุกข์ร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

โดยตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมา ทุกฝ่ายต่างพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยกันดับไฟ การรื้อถอนและปรับพื้นที่บ้านที่เสียหาย การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือ วงเงินไม่เกิน 49,500 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบช่วยเหลือ 8,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สมาคมผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อนบ้านมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม




สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000