“ฟาร์มสุขใจ”ทำ“MOU”วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย สนับสนุนทุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชา - ไทยเสรีนิวส์
“ฟาร์มสุขใจ”ทำ“MOU”วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย สนับสนุนทุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชา

“ฟาร์มสุขใจ”ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“MOU”เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เครือข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และ สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาฯ เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม สำนักงาน IDEAL 1 COMPANY 19/10-13 หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 41 คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวนงนุช บัวใหญ่ CEO บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) และ นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการฟาร์มสุขใจ ภายใต้ บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) ร่วมทำ MOU ข้อตกลงกับ นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไทย เพื่อการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทยและสนับสนุนทุนสร้างโดมและอาคารปลูกกัญชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด 2562 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละภูมิภาคโดยมี พล.อ.ต.มนูธรรม เนาว์นาน ที่ปรึกษา บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นายสมชัย แสงทอง รองประธานสมาพันธ์ฯหัวหน้าภาคเหนือ นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรนาคราช

นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการฟาร์มสุขใจ ภายใต้ บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เรื่องกัญชากำลังอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน และเกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพ เรื่องที่เกี่ยวกับแพทย์ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วย เพราะกัญชานอกจากจะมีคุณสมบัติทางการแพทย์ ที่ช่วยรักษาได้หลายโรคแล้ว พวกเราที่มีวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรระดับรากหญ้า ที่เป็นคนยากจน เห็นว่า กัญชาที่บอกกันว่าเป็น “ทองคำเขียว” มีราคาค่อนข้างดี ถ้าเกษตรกรปลูกได้จะมีรายได้สูง เราจึงประสานไปหลายหน่วยงาน ที่สามารถจะปลูกกัญชาได้ หลักก็คือ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เป็นของรัฐ ที่เปิดสอนคณะแพทย์ คณะเภสัช และโรงพยาบาลของรัฐ

ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนที่จะไปเชื่อมโยงทำ MOU กับสถาบันเหล่านี้ เพราะลำพังแล้ววิสาหกิจชุมชนจะไม่สามารถปลูกกัญชาได้ จะต้องผ่านทางมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น เราจึงหาทุนมาสนับสนุนในการสร้างโดมเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 2562 ให้วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ระดับรากหญ้าที่ยากจน ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ในการที่จะปลูกกัญชา เพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายลูกก็ทยอยออกมาเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้มีคนสนใจเยอะมาก แต่จะไปให้ถึงเป้าหมายสามารถปลูกกัญชาได้นั้น อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข อย. ที่จะอนุมัติให้พวกเราปลูก เพราะถ้าไม่อนุมัติก็ไม่สามารถปลูกได้ คือ พวกเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีทุนในการสร้างโดมปลูกกัญชา ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000