จิตอาสานครพนม รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนามกีฬา กกท.หนองญาติ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสานครพนม รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนามกีฬา กกท.หนองญาติ (มีคลิป)

จิตอาสานครพนม รวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนามกีฬา กกท.หนองญาติ

 

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่บริเวณสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2565 ด้วยการร่วมกันเก็บกวาดเศษขยะและใบไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้และหญ้าในสนาม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามกีฬาและพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาดและสวยงาม ก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใช้ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกครั้ง หลังช่วงที่ผ่านต้องปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปรีชาสามารถ กระทำสงคราม แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก และอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่พระองค์ก็มีพระสติมั่น ไม่หวั่นไหว ทรงมีพระปฏิภาณว่องไว ทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ ยังมาซึ่งความเป็นอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย

โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 พระองค์ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ด้วยการกระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 กับพระมหาอุปราชาของพม่าจนมีชัยชนะ ซึ่งจากการคำนวนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.2136)

แต่ต่อมามีการคำนวณวันใหม่ โดยนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต และนักคำนวณปฏิทินเชิงดาราศาสตร์ นายลอย ชุนพงษ์ทอง ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินสำนักพระราชวัง และสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ตลอดจนนักโหราคำนวณ พลตรี สุริยน เผือกสกนธ์ ที่ได้คำนวณและลงความเห็นตรงกันในวาระต่างกันว่า ทรงกระทำยุทธหัตถีในวันที่ 18 มกราคม ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000