Army Delivery มอบผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของทำ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” - ไทยเสรีนิวส์
Army Delivery มอบผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของทำ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

Army Delivery มอบผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของทำ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พ.ท.บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผบ.ร.13 พัน.3 จัดจิตอาสาพระราชทานชุด Army Delivery เก็บผลผลิตทางการเกษตร จากศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ออกมอบให้กับชุมชนรอบค่ายฯ ณ บ้านหมูม่น ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)

นอกจากนี้ ร.13 พัน.3 ยังได้เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยได้เปิดรับบริจาค ชุดนักเรียน, เสื้อผ้าและรองเท้า, หนังสือเรียนหรือหนังสืออื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์ประการเรียนต่างๆ และปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ ที่มีสภาพดี ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

ซึ่ง ชมรมทหารเสือพระองค์ดำ พร้อมครอบครัว รวมทั้งประชาชนในชุมชนรอบค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของฯ โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000