ตำรวจเมืองนราธิวาส จัดจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช - ไทยเสรีนิวส์
ตำรวจเมืองนราธิวาส จัดจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตำรวจเมืองนราธิวาส จัดจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิติเดช มะแซ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส

สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เรา ทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้ง การจัดโครงการจิตอาสา ทําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้ข้าราชการตำรวจ มี จิตเอื้อเฟื้อ และได้มีส่วนร่วมในบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อ ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สถานที่ต่างๆ

อันเป็นสาธารณะสมบัติ อยู่ในสภาพที่ดี สมบูรณ์แบบ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสอคล้อง กับโครงการของจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อสืบสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิระ เกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ข้าราชการตำรวจเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

 

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000