จ.อุตรดิตถ์ ถวายผ้าห่มแด่พระ 3 อำเภอ - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุตรดิตถ์ ถวายผ้าห่มแด่พระ 3 อำเภอ

จ.อุตรดิตถ์ ถวายผ้าห่มแด่พระ 3 อำเภอ

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ศาลาการเปรียญวัดใหม่โพธิ์เย็น ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.อุตรดิตถ์ พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35 นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ ผอ.สนง.วัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ นายนิมิตร เมืองเปีย ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอตรอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ของอำเภอทองแสนขัน อำเภอ พิชัย และอำเภอตรอน จำนวน 60 รูป

ได้มอบถวายผ้าห่มแด่เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลรวมทั้ง 3 อำเภอรวม 657 ผืน โดยมี พระปัญญากรโมรี ดร. เจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.อุตรดิตถ์ ,ผอ.สนง.วัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ และแขกผู้ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมมอบถวายผ้าห่ม

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000