"นายก สภท. 57 ปี"  รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัดจาก บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) - ไทยเสรีนิวส์
“นายก สภท. 57 ปี”  รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัดจาก บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005)

“นายก สภท. 57 ปี” รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัด โดยที่ปรึกษา และ รองเลขาธิการ สภท. เป็นผู้แทน คุณธนวัฒน์ บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) นำมามอบให้ที่สมาคมฯ

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี)  รับมอบกระเช้าฟรุ้ตสลัด จาก นายธนวัฒน์ ก่อเกียรติตระกูล ประธานกรรมการบริษัท มาย เอ็มดีเวอร์(2005) จำกัด มอบให้ นายจรุงพันธ์ ก่อเกียรติตระกูล ที่ปรึกษา สภท. และ คุณสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการ สภท. นำมามอบให้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000