ศิษย์หลวงปู่สูนย์ สร้างวัตถุมงคล “เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลดหนี้ รับทรัพย์” - ไทยเสรีนิวส์
ศิษย์หลวงปู่สูนย์ สร้างวัตถุมงคล “เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลดหนี้ รับทรัพย์”

ศิษย์หลวงปู่สูนย์ สร้างวัตถุมงคล “เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลดหนี้ รับทรัพย์”

 

“พระครูธรรมคุณาทร” หรือ “หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ” อายุ 85 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าอิสสระธรรม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พรรษาที่ 64 พระเกจิดังสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พระบูรพาจารย์สายพระป่าศิษย์เอก “หลวงปู่สีลา อิสฺสโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอิสสระธรรม ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมตรี ในสำนักวัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ในปี พ.ศ.2502 นักธรรมโท ปี พ.ศ.2503 และนักธรรมเอกปี พ.ศ.2508 เข้าพรรษาที่ 5 ท่านจึงได้ปลีกวิเวกและธุดงค์ไปทางภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ เกาะสีชัง ภาคตะวันออก โดยท่านได้ไปปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของ จ.ปราจีนบุรี นานถึง13 ปี

ระหว่างที่บวช ท่านได้สนทนาธรรม และฝึกปฏิบัติธรรมกับกรรมฐานสายป่าหลายรูป โดยได้ยึดปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัด พระสายกรรมฐานที่เคยได้ศึกษาธรรม อาทิเช่น หลวงปู่สีลา อิสสโร ,หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปูอุ่น อุตตโม,หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย,หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล,หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป,หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ,หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ฯลฯ

หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ ท่านเป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของสาธุชน เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศีลและจริยาวัตรที่เรียบง่าย สมถะ ลูกศิษย์ลูกหาสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้น วรรณะ และท่านมีเมตตาสูง อีกทั้งวัตถุมงคลของท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชาและอาราธนาติดตัวต่างก็มีก็ประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัย ให้โชค ให้ลาภ ถูกรางวัลกันอย่างมากมาย ทำให้ชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปไกล ทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้สาธุชนต่างหลังไหลมากราบไหว้สักการะขอพร หลวงปู่สูนย์ จันทวัณโณ อย่างไม่ขาดสายในแต่ละวันใครที่แวะไปกราบหลวงปู่ หลวงปู่มักจะผูกด้ายสายสิญจน์ให้ทุกคน ด้ายสายสิญจน์หลวงปู่ได้ทำตั้งแต่สมัยยังเป็นพระหนุ่ม จึงทำให้สาธุชนต่างหลังไหลมากราบไหว้สักการะขอพร และในปีนี้ทางคณะลูกศิษย์จึงขอจัดสร้างเหรียญทรงจำปี ด้านหน้า หลวงปู่ยืนถือไม้ท้าว ด้านหลัง องค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นงานออกแบบเครื่องทรงใหม่หมด


ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ หากพูดถึง “ท้าวเวสสุวรรณ” แล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะเติบโตมาพร้อมกับความทรงจำเกี่ยวกับท่านในวัยเด็ก เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนไทยนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณ รวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ให้มารังควานเด็ก ซึ่งยักษ์ในรูปนั้นก็คือท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

“ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ รวมถึงภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือ ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญ ท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย และมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมา พระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่าน เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่าน

และยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ อย่างไรก็ตามใครจะเชื่อตำนานไหนก็สุดแล้วสิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเอง ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณกัน รวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั่นเอง

เคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อความสำเร็จสมหวัง แนะนำให้จุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ก่อนสวดให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตั้งนะโม 3 จบ “อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

นอกจากท้าวเวสสุวรรณจะช่วยปัดเป่าวิญญาณร้าย สิ่งชั่วร้าย รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลายแล้ว ท่านยังช่วยบันดาลโชคลาภ ดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา มีอำนาจวาสนา ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เจริญในลาภยศ และนำพาสิ่งดี ๆ มาสู่ตัวผู้บูชาด้วยค่ะ หากสวดบูชาเป็นประจำแล้วชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้า พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีโชคมีลาภตลอดไม่ขาดมือ แต่สิ่งสำคัญก็คือการคิดดี ทำดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น และหมั่นรักษาศีลหรืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมเสมอ รับรองว่าชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

ขอเชิญ ท่านสาธุชนผู้เจริญ ผู้ใจบุญใจกุศล สั่งจองวัตถุมงคล “เหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณ รุ่นปลดหนี้ รับทรัพย์” รายได้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างซุ้มประตูโขง วัดป่าอิสสระธรรม ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และสร้างท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ สูงขนาด 2 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดป่าอิสสระธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จงได้รับอานิสงส์สมดังใจต้องการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญสาธุ สาธุ สาธุ

อานิสงส์ของการสร้างซุ้มประตูวัด 1.ซุ้มประตูเป็นหน้าตาของวัด ผู้ที่ทำบุญจะมีนับหน้าถือตามีชื่อเสี่ยง มีบริวารมาก มีคนรักนับถือ ให้การสนับสนุน 2.เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสวรรค์ 3.มีสุขภาพแข็งแรง เหมือน หิน เหล็ก ไม้ ปูน เสาที่นำมาสร้างซุ้มประตู

แก้ปีชงหนุนดวงชะตา หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร ประจำทางทิศเหนือ เป็น ผู้ปกครองยักษ์ เทพองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์มาก มีทรัพย์สมบัติมาก นอกจากช่วยปกป้องคุ้มครองแล้ว ยังบันดาลโชคลาภและความร่ำรวย ให้แก่ผู้ที่บูชาอีกด้วย และยังเป็นผู้เฝ้าขุมทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรก ยักษ์สายป่า หลวงปู่สูนย์

กิตติภณ / ครูเจม ไอ้มดแดง / รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000