UK เลิกแบนชาติแอฟริกาเข้าประเทศ เหตุโควิดโอมิครอนกระจายทั่วแล้ว - ไทยเสรีนิวส์
UK เลิกแบนชาติแอฟริกาเข้าประเทศ เหตุโควิดโอมิครอนกระจายทั่วแล้ว

UK เลิกแบนชาติแอฟริกาเข้าประเทศ เหตุโควิดโอมิครอนกระจายทั่วแล้ว

สหราชอาณาจักรเลิกแบนชาติแอฟริกาเข้าประเทศ ชี้ โควิดโอมิครอนระบาดเป็นวงกว้างแล้ว มาตรการนี้จึงไม่มีความหมายอีกต่อไป
ป้ายกำกับ:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000