สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐินแด่คณะสงฆ์วัดบรรพตสุทธาราม - ไทยเสรีนิวส์
สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐินแด่คณะสงฆ์วัดบรรพตสุทธาราม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน แด่คณะสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร เหล่าข้าราชการ และภาคเอกชนรวมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินเพื่อให้ คุณประจักษ์ พร้อม คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ ปริ้นติ้ง จำกัด ,คุณไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ,คุณสวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 และคณะกรรมการสโมสรฯ

อัญเชิญ และนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนในไตรมาสประจำปี 2564 ณ วัดบรรพตสุทธาราม ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมี คุณละออ ตั้งคารวคุณ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่ คุณสวรส เสริมพรวิวัฒน์ ถวายผ้าไตรคู่สวด และทางคณะกรรมการสโมสรฯ ร่วมถวายบริวารผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเสด็จพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวัดบรรพตสุทธาราม เดิมชื่อ วัดวังเรือน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2560 พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขามีปูชนียวัตถุที่สำคัญ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือน ,พระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาว ,พระพุทธชินราชจำลอง และรูปเหมือน สมเด็จพระพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันมี พระครูพิสัย สุวรรณบรรพต (ขัน อัตตทันโต ) เป็นเจ้าอาวาส และในการทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ท่านพระครูพิสัย สุวรรณบรรพต เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินดังกล่าว

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

จังหวัดนครพนม งดจัดงานนมัสการพระธาตุพนม 2564 แล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ชาวนราธิวาส ร่วมละหมาดฮายัต หลังคนร้ายคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และขอให้พื้นที่สงบสุขโดยเร็ว
งานประเพณีชักพระเล่นเพลง และตักบาตรกลางน้ำ หนึ่งเดียวในสุพรรณ
"นายกฯอนันต์" รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่นแห่งชาติ" งาน "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม" ปี 2565
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกภาคส่วน กว่า 1 หมื่น คน ร่วมรำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 256...
นายก สภท. นำคณะกรรมการ เข้ากราบขอพร "ศาลเจ้าโป๊ยเซียน" มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม ปากช่อง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000