พมจ.สุโขทัย มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ 50 ราย เกือบ 1.5 ล. - ไทยเสรีนิวส์
พมจ.สุโขทัย มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ 50 ราย เกือบ 1.5 ล.

พมจ.สุโขทัย มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ 50 ราย เกือบ 1.5 ล.บาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 50 ราย เป็นเงิน 1,490,000 บาท

วันที่ 26 ต.ค.64 นายนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันจังหวัดสุโขทัย มีจำนวนผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 839 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,642,600 บาท

โดยพิธีมอบเงินกู้ยืมในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือเกษตรกรรม จำนวน 14 ราย ค้าขาย จำนวน 20 ราย เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ จำนวน  11 ราย และธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 ราย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000