ศบภ.มทบ.23 เร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย - ไทยเสรีนิวส์
ศบภ.มทบ.23 เร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

ศบภ.มทบ.23 เร่งช่วยเหลือประชาชน และสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้เกิดฝนตกและลมพายุพัดในพื้นที่ อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอกมลาไสย, อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุพายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 35 หมู่บ้าน แยกเป็นความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 12 หลัง เสียหายบางส่วน 433 หลัง มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 460 ครัวเรือน และสิ่งสาธารณะประโยชน์เสาไฟฟ้าล้ม ต้นไม้โค้นล้มทับทางสาธารณะได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน


พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าดำเนินการในพื้นที่ช่วยเหลือขั้นต้น พร้อมทั้งได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมของ ชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชน และยุทโธปกรณ์ ณ ที่ตั้งปกติ สามารถออกช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้สามารถช่วยเหลือตนเองอย่างปกติสุขต่อไป
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000