“เฉลิมชัย” หนุนสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งของชาวบ้าน ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน - ไทยเสรีนิวส์
“เฉลิมชัย” หนุนสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งของชาวบ้าน ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน

“เฉลิมชัย” หนุนสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งของชาวบ้าน ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน

 

วันนี้ 10 ต.ค.64 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลค้อทอง และได้อนุมัติโครง โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการก่อสร้างและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งlพร้อมระบบส่งน้ำ โดย อบต.ค้อทอง ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลค้อทอง จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมายังจังหวัดและชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวฯ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำชี ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชน บ้านแก้งโพธิ์ และหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่การเกษตร กว่า 2,800 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ให้มีปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้ตลอดปี โดยการสูบน้ำเติมอ่าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ยังสามารถควบคุมบริหารจัดการน้ำได้ โดยรอการเติมน้ำจากลำน้ำชี ในระหว่าง 2-3 วัน หากมีฝนตกเพิ่มอีก ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ หรือที่ลุ่มต่ำ ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด


กิตติภณ / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000