ชป.ศิลปาชีพบ้านจาร เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ - ไทยเสรีนิวส์
ชป.ศิลปาชีพบ้านจาร เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

ชป.ศิลปาชีพบ้านจาร เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นางสมส่า เข็มพันธ์ ที่ป่วยเป็นโรคนิ่วในไต ซึ่งเป็นผู้ป่วยใน พระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยได้มอบสิ่งอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้ผู้ป่วยไว้ใช้

ปัจจุบันนางสมส่า เข็มพันธ์ ผู้ป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และในวันเดียวกันนี้ ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารได้เข้าดำเนินการปรับปรุงและทำความสะอาดบ่อเลี้ยงกบ บริเวณหน้าบ้านพักโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารฯ ทำให้ผู้ป่วย มีขวัญและกำลังใจดีขึ้น

ร.ต.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000