ดร.กัลยาณี ร่วมกับเจ๊ตุ่น เรือนเพลง อ.กิติคุณ มอบน้ำดื่มหนุนงานเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส - ไทยเสรีนิวส์
ดร.กัลยาณี ร่วมกับเจ๊ตุ่น เรือนเพลง อ.กิติคุณ มอบน้ำดื่มหนุนงานเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

ดร.กัลยาณี ร่วมกับเจ๊ตุ่น เรือนเพลง อ.กิติคุณ มอบน้ำดื่มหนุนงานเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากผู้ใจบุญ นำโดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายพิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้บริหารน้ำดื่ม ตรา วอเตอร์บอส ผู้แทนเจ๊ตุ่น ร้านอาหารเรือนเพลง และ อ.กิติคุณ พลวัน จากกรุงเทพฯ ที่ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ในการช่วยเหลือสังคม

เพื่อให้เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ นำไปมอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000