ซีพี ออลล์ รับรางวัลระดับโดดเด่น องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน - ไทยเสรีนิวส์
ซีพี ออลล์ รับรางวัลระดับโดดเด่น องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ซีพี ออลล์ รับรางวัลระดับโดดเด่น องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มอบรางวัลให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลระดับโดดเด่น ในฐานะองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ประกอบไปด้วยการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในงานสัมมนาแนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 เมื่อเร็วๆ นี้
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000