รพ.จิตเวชฯขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ - ไทยเสรีนิวส์
รพ.จิตเวชฯขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

รพ.จิตเวชฯขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ


เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นายณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมการทำประชาพิจารณ์และการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Special Medical Clinic/ SMC ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เพื่อให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะทางนอกเวลาราชการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด


นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีผู้มาขอรับบริการเฉลี่ยวันละ 400-500 ราย ซึ่งหากเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะสูงถึงวันละกว่า 600 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยจิตเวชในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องของการวิตกกังวล ความเครียด หรือผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่าย รวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินมาขอรับบริการจำนวนมาก จนเกิดความแออัดและหนาแน่น ที่สำคัญผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยเฉพาะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนและต้องใช้เวลา


คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. ทุกวัน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาขอรับบริการในเวลาปกติ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์เข้ามานัดหมายเพื่อพบแพทย์ หรือขอรับคำปรึกษาเฉพาะทางได้สะดวกมากขึ้นทั้งนี้การให้บริการพิเศษเฉพาะทางที่จะเปิดให้บริการนี้ จะมีห้องตรวจพิเศษในกลุ่มจิตเวชเด็ก โดยใช้ศูนย์จิตประภัสร์ ที่มีอยู่เพื่อเป็นทางเลือก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถพาผู้ป่วยมาขอรับบริการนอกเวลาราชการ อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในการมารับการตรวจรักษาและตอบสนองต่อความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจของผู้มารับการบริการในด้านสุขภาพ และมาตรฐานบริการในระดับสูงขึ้น
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000