รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก - ไทยเสรีนิวส์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัด โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 (ขุนอาสาที่ 213) และอาสาสมัครกิจการพลเรือนของอำเภอไชยวาน ร่วม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก” ณ บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่

พร้อมทั้งได้ทำการไลฟ์สด ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Zoom ไปยัง กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส กรมทหารราบที่ 13
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000