โฆษก ทร. ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าปทุมคงคาดีเด่น สาขาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน - ไทยเสรีนิวส์
โฆษก ทร. ได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าปทุมคงคาดีเด่น สาขาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน

โฆษก ทร. ศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมคงคา รุ่น 75 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าปทุมคงคาดีเด่น สาขาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนปทุมคงคา

วันที่ 7 กันยายน 2564 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา พร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ประกอบด้วย พันตำรวจเอก จีรเดชน์ เหมจินดา นายกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา, นายฉัตรชัย วุฒิศรุต อุปนายกสมาคมฯ, พันตำรวจเอก ดร.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และนายฐิติพันธ์ เกียรติตั้ง อุปนายกสมาคมฯ เข้ามอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรนักเรียนเก่าปทุมคงคาดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนปทุมคงคา ณ สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000