ททท. มอบร้านประชารัฐสุขใจใหั อบจ.นครสวรรค์ บริการนักท่องเที่ยวที่บึงบอระเพ็ด - ไทยเสรีนิวส์
ททท. มอบร้านประชารัฐสุขใจใหั อบจ.นครสวรรค์ บริการนักท่องเที่ยวที่บึงบอระเพ็ด

ททท. ร่วมลงนามมอบร้านประชารัฐสุขใจใหั อบจ.นครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม ศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ และนายวุฒิชัย ปอตระกูล เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ

โดยมีการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบและรับมอบร้านประชารัฐสุขใจ ตามโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น จำนวน 2 ร้านค้า ซึ่งทาง อบจ. นครสวรรค์ ได้มีการลงนามทำความร่วมมือ ( MOU ) กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปแล้ว และจะนำร้านค้า ประชารัฐสุขใจไปตั้งเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก ให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดต่อไป

ซึ่งในขณะนี้ อบจ.นครสวรรค์ สั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทันสมัยปลอดภัย ปราศจากมลพิษ ตามแบบหรือ Master plan ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว และจะเริ่มทยอยทำในส่วนของลู่วิ่ง ลู่จักรยาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายก่อนเป็นอันดับแรก และในส่วนอื่นก็จะมีการปรับพัฒนาตามมาเป็นแผนระยะยาว
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000