มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานไหว้ทิ้งกระจาด (ซีโกว) - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานไหว้ทิ้งกระจาด (ซีโกว)

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานไหว้ทิ้งกระจาด (ซีโกว)

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ จัดพิธีไหว้งานประเพณีทิ้งกระจาด (ซีโกว) ประจำปี 2564 โดยเป็นการจัดแบบภายใน และมีมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นมีพิธีมอบหีบศพและเงินสนับสนุนโรงเรียนประชานุเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท ณ สุสานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (สุสานเก่า หลังวัดพุทธมงคลนิมิตร)
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000