ผวจ.อุบลฯเล็งสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำโดมใหญ่แก้ภัยแล้ง - ไทยเสรีนิวส์
ผวจ.อุบลฯเล็งสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำโดมใหญ่แก้ภัยแล้ง

ผวจ.อุบลฯเล็งสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำโดมใหญ่แก้ภัยแล้ง

แม่น้ำลำโดมใหญ่ ผ่านหลายอำเภอ ปล่อยน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เล็งสร้างเขื่อน กั้นตามลำน้ำ ทุกพื้นที่ ที่มีน้ำไหลผ่าน ช่วยแก้ภัยแล้งอย่างถาวร วันที่ 30 ส.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยและสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และสะพานข้ามลำโดม บ้านแข้ด่อน-บ้านโดมประดิษฐ์ หมู่ 18 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ข้อเสนอแนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหารือนายอำเภอเดชอุดม ในการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ดูแล ช่วยเหลือ ประชนในพื้นที่ และพร้อมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วหากพื้นที่มีความพร้อม

ด้าน นายไกรเดช ศิริณู กำนันตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี ได้ดำเนินการสำรวจอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่งแล้ว เพื่อรองรับกักเก็บน้ำจากลำโดมใหญ่ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า และได้เสนอจังหวัดนำเข้าแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับประชาชนและเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำลำโดมใหญ่ อำเภอนายน้ำยืน และหารือร่วมกับนายอำเภอน้ำยืน และส่วนบริหารตำบลโดมประดิษฐ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีเก็บกักน้ำ ในช่วงฤดูฝน สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อันเป็นแนวทางแก้ปัญหาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบถาวรต่อไป

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ อุบลราชธานี
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000