อ.ลับแล สานต่อประเพณี “ตานสลากชะลอม” อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ - ไทยเสรีนิวส์
อ.ลับแล สานต่อประเพณี “ตานสลากชะลอม” อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

อ.ลับแล สานต่อประเพณี “ตานสลากชะลอม” อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลพร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ร่วมประเพณีทางศาสนาประเพณีตานค้างบูยาหรือประเพณีตานสลากชะลอม(ก๋วยสลาก)

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ซึ่งประเพณีค้างบูยาเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอำเภอลับแล แสดงถึงสายสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างพี่น้องเพื่อนบ้าน ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีประชาชนชาวอำเภอลับแล เข้าร่วมประเพณี ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000