รับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 63  - ไทยเสรีนิวส์
รับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 63 

รับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 63 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหนังสือขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๐๐ คน ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบบ่าย และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบเช้าและรอบบ่าย

สำหรับรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://th.kku.ac.th) และช่องทางการสื่อสารต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสต่อไป

https://www.facebook.com/KKUSCNews/photos/a.360924393960202/4551002984952301/?type=3
ป้ายกำกับ:, , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000