อบจ.อุบลฯ ลุยฉีดซิโนฟาร์มเชิงรุก ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส - ไทยเสรีนิวส์
อบจ.อุบลฯ ลุยฉีดซิโนฟาร์มเชิงรุก ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นายก อบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ป้องกันโควิด-19 เชิงรุก ให้ผู้พิการและด้อยโอกาส


วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ภาคสนามฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 28 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


การออกให้บริการในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บริการออกฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้พิการ ที่ไม่สามารถ ที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี ได้ อีกทั้ง ผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วย รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

กฤษณะ วิลามาศ อุบลราชธานี
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000