นราธิวาส คุมเข้มตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
นราธิวาส คุมเข้มตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นราธิวาส คุมเข้มตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 18 ส.ค. 64 นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จริง (onsite) ณ กิมซันเจริญวู้ด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วนำฮึง

โดยทั้งสองบริษัท ได้รายงานการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ซึ่งสถานประกอบการ มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรค โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน และมีป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอีกด้วย

จากนั้นคณะทำงานตรวจประเมินฯได้ไปตรวจอาคารสำนักงาน อาคารซ่อมบำรุง และบ้านพักคนงาน แล้วจึงประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งมีการเน้นย้ำในเรื่องการเว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหารร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสต่างๆ การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรค การซ้อมแผนปฏิบัติเมื่อมีผู้ติดเชื้อ การเพิ่มจุดล้างมือ ซึ่งในภาพรวมมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้ดี

 

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
นครพนม หวั่นคลัสเตอร์งานศพ ติดกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน สั่งปิดบ้านกุดข้าวปุ้น เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
อ.รือเสาะ ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”
“เฉลิมชัย” โชว์ผลงานเปิด “อีสานเกตเวย์” ทันคิดออฟรถไฟความเร็วสูง ไทย-ลาว-จีน เชื่อมอีสานเชื่อมโลก
“ลังกาสุกะโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
“เฉลิมชัย” ปฏิรูปกลไกบริหารจัดการผลไม้ครั้งใหญ่ วาง 3 กระทรวง "เกษตร-อุตสาหกรรม-พาณิชย์" รับผิดชอบการผลิตการแปรรูปการตลา...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000