ผู้ว่าฯขอนแก่น เยี่ยมศูนย์พักพิงเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาโควิด -19 และเฝ้าระวังกลุ่มคลัสเตอร์ - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯขอนแก่น เยี่ยมศูนย์พักพิงเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาโควิด -19 และเฝ้าระวังกลุ่มคลัสเตอร์

ผู้ว่าฯขอนแก่น เยี่ยมศูนย์พักพิงเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจหาโควิด -19 และเฝ้าระวังกลุ่มคลัสเตอร์

วันที่ 6 ส.ค.64 ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โรคระบาด จากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเคลื่อนย้ายเดินทางของประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการคัดกรองผู้รอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ใช้สถานที่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น เป็นศูนย์พักพิงเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจ และเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ โดยใช้อาคารฝึกอบรม B1 และ B 2 เป็นสถานที่พักพิง สามารถรองรับประชาชนได้จำนวน 120 เตียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์พักพิง ฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองศิลา ให้การสนับสนุนในทุกด้าน ในการดูแลผู้ป่วย ผู้ที่เข้ามาพักพิงเพื่อสังเกตอาการและผู้ที่รอผลการตรวจโควิด -19 โดยโรงพยาบาลขอนแก่น รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพ ผู้เข้าพักพิงทุกคน ซึ่งถือเป็นอาคารที่มีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างสะดวก ครบครัน โดยภาคประชาชนและภาคประชาสังคม วัดสว่างสุทธาราม โดยเจ้าอาวาส ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน ให้มากที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ ในพื้นที่ว่า ขณะนี้ ได้มีการเฝ้าติดตามดูในหลายๆ cluster ที่พบในจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์เรือนจำกลางขอนแก่น และคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง  ซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่ 2 และจะทราบผลได้ในวันนี้ โดยการตรวจครั้งที่ 1 ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย  เพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจให้กับประชาชน ส่วนคลัสเตอร์แรงงานก่อสร้างที่ได้มีการจำกัดพื้นที่ภายในแคมป์แรงงานก่อสร้างนั้น ขณะนี้ ถือว่าใกล้จะครบระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งพบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อครบ 14 วันแรกยังคงมีผู้ติดเชื้ออีกบางส่วน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมดูแลและสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกอย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ ปชส.ขอนแก่น
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000