ตามเรื่องร้องเรียนผลการสอบ นายก อบต. หลังรอคำตอบมาเกือบ 2 ปีแล้ว - ไทยเสรีนิวส์
ตามเรื่องร้องเรียนผลการสอบ นายก อบต. หลังรอคำตอบมาเกือบ 2 ปีแล้ว

ตามเรื่องร้องเรียนผลการสอบ นายก อบต. หลังรอคำตอบมาเกือบ 2 ปีแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายวิชัย สิถิระบุตร และนายมานิตย์ วงศ์ชัย ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสระออนไลน์ และ ข่าวภูธร ทีวีออนไลน์ ได้เดินทางเข้าพบ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือ ขอทราบผลการสอบ ในกรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่นายอำเภอโพธิ์ไทร ติดราชการ เจ้าหน้าที่หน้าห้องนายอำเภอ จึงรับหนังสือไว้แทน

นายวิชัย สิถิระบุตร กล่าวว่า ตนมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อขอทราบผลการสอบในกรณี นายกอบต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยตนเคยมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า วันนี้ ตนจึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอโพธิ์ไทร อีกครั้ง

นายวิชัย สิถิระบุตร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ตนมาร้องเรียนหรือมายื่นหนังสือ สรุปได้ว่า ขอให้นายอำเภอโพธิ์ไทร แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีนายก อบต.สารภี ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบวินัยร้ายแรง กับรองปลัด อบต.สารภี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนหรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น รู้หรือควรรู้ ว่าเป็นข้าราชการ หรือเจ้าพนักงาน แต่ยังอาศัย ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยเห็นแก่ทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับ ประพฤติตนไม่อยู่ในกรอบวินัย

นายวิชัย สิถิระบุตร กล่าวในตอนท้ายอีกว่า นายก อบต.สารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากตน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สอบวินัยร้ายแรง กับรองปลัด อบต.สารภี ตามหนังสือด่วนมาก เลขที่รับ3197/2562ลงวันที่6 ธันวาคม 2562 แต่นายก อบต.สารภี คงไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงไม่มีคำตอบให้กับตน แต่อย่างใด จะเท็จจริงประการใด ก็ไม่แจ้งให้ได้รับทราบ ตนรอคำตอบมาเป็นเวลา เกือบ 2 ปี แล้ว เรื่องยังเงียบ ตนจึงตัดสินใจมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอโพธิ์ไทร อีกครั้ง เพื่อจะได้รับทราบข้อเท้จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ทีมข่าว จ.อุบลฯ / รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000